+18

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


نحوه کامل کردن شيوه نامه انتخاب معلمان نمونه 95 94
 
[PDF]شیوه نامه ی انتخاب معلمان نمونه – کارشناسی برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی
barnamerizi.farsedu.org/…/شیوه%20نامه%20بزرگداشت%20مقام%2…
Translate this page
Apr 14, 2017 – 0. شیوه نامه ی انتخاب معلمان نمونه. سی وسومین یادواره ی بزرگداشت مقام معلم. سال تحصیلی. 96. -. 95. اداره کل آموزش و پرورش فارس. ستاد بزرگداشت مقام معلم …. دبیرستاد مسؤولیت اجرای دقیق شیوه نامه و برنامه ی تکریم و تجلیل از معلمان و نظارت بر آن را بر عهده خواهد داشت. تبصره. ی. :۲. دبیرخانه ی. ﺳﺘﺎد. استان در اداره.
[PDF]: ﻫﻤﮑﺎراﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ
www.farzaneganqom.ir/…/خلاصه%20شیوه%20نامه%20معلم%20نمو…
Translate this page
Dec 31, 2014 – ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺘﺒﻮع. ،. در. راﺳﺘﺎي. اﺟﺮاي. ﺳﯽ. وﯾﮑﻤﯿﻦ. ﯾﺎ. دو. ا. ره از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻠﻢ. درﺧﺼﻮص. ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. 94. . 93. ﺟﻬﺖ اﻃﻼع و اﻗﺪام ﻻزم. اﯾﻔﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺤﺘﺮم. ﺿﻤﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ. ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ. ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ. و. ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺘﺎد. ﻣﺪرﺳﻪ. ،. ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﻪ رؤﯾﺖ و اﻣﻀﺎي ﮐﻠﯿﻪ. ي ﻫﻤﮑﺎران. (. آﻣﻮزﺷﯽ و. ﭘﺮورﺷﯽ و. اداري. ) ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
Missing: کامل
صدای معلم | خبر از شیوه نامه انتخاب معلم نمونه سال 95-95
sedayemoallem.ir/…/4235-خبر-از-شیوه-نامه-انتخاب-معلم-نمونه-سال…
Translate this page
Jan 27, 2016 – شیوه نامه انتخاب معلم نمونه هر ساله در دی ماه به مدارس ابلاغ می شد ولی در سال تحصیلی 95-94 اینکار صورت نگرفت و اکنون که 7 بهمن است به مدارس ابلاغ نشده است ….. هیچ گاه معلم نمونه نشده ام چون معیارهای انتخاب را درست نمی دانم و البته شاهد نمونه شدن افرادی بوده ام که تنها هنرشان در کلاس و تدریس شان راحت کردن خودشان با …
Missing: کامل
فرم های ارزشیابی جدید معلمان 95-94+لیست امتیازات فضلی :: کیلیک …
kilik.blog.ir/post/233
Translate this page
Nov 5, 2016 – راهنمای تکمیل فرمهای سال 95-94. دانلود نمونه تکمیل شده فرم ارزشیابی(در پایین صفحه). توجه کنید که فایل ارزشیابی 4صفحه به صورت فایل اکسل هست که در اولین صفحه “مشخصات کارکنان” مشخصات دقیق همه کارکنان مدرسه را نوشته و در فرم های بعدی با وارد کردن کد پرسنلی بقیه اطلاعات تکمیل خواهد شد. نمونه فرم …
[DOC]این فرم مخصوص معرفی معلمان نمونه مدارس غیر دولتی می باشد
foroghschool.ir/Repositary/…/دستورالعمل_و_فرم_ها_[1]%20(2).do…
Translate this page

 NS